Trò Chuyện Triết Học - Tập 9
Tác giả: Bùi Văn Nam Sơn
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 102 - 102 - Hợp tuyển triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006058
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 223
Tình trạng: Hiện có