Triết Luận Đông Tây
Phụ đề: Từ Maitreya Đến Martin Heidegger
Tác giả: Dương Ngọc Dũng
Ký hiệu tác giả: DU-D
DDC: 101 - 101 - Lý thuyết tổng quát về triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006059
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 786
Tình trạng: Đang mượn