Từ Điển Triết Học Gadamer
Phụ đề: Từ Điển Triết Học Tây Phương
Tác giả: Chris Lawn & Niall Keane
Ký hiệu tác giả: LA-C
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 103.094 - 103.094 - Từ điển triết học phương tây
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006060
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 250
Tình trạng: Đang mượn