Nền Đạo Đức Tin Lành Và Tinh Thần Của Chủ Nghĩa Tư Bản
Tác giả: Max Weber
Ký hiệu tác giả: WE-M
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 171.1 - 171.1 - Hệ thống đạo đức dựa trên thẩm quyền
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006062
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 461
Tình trạng: Hiện có