Chữa Lành Những Tương Quan Đã Bị Tổn Thương
Tác giả: Martin H. Padovani
Ký hiệu tác giả: PA-M
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy, MTG Tân Lập
DDC: 150.191 - 150.191 - Tâm lý học Tôn Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006063
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 307
Tình trạng: Hiện có