Các Sách Ngôn Sứ
Tác giả: Fx. Vũ Phan Long OFM
Ký hiệu tác giả: VU-L
DDC: 224 - 224 - Những sách ngôn sứ của Cựu ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006070
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 219
Tình trạng: Hiện có