Cuộc Đối Thoại Có Tính Ngôn Sứ
Phụ đề: Những Suy Tư Về Sứ Vụ Kitô Giáo Hôm Nay
Tác giả: Stephen B. Bevans , SVD
Ký hiệu tác giả: BE-S
Dịch giả: Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 266 - 266 - Công tác truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006072
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 306
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006759
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 306
Tình trạng: Hiện có