Chết Và Sự Sống Đời Sau
Phụ đề: Tìm Hiểu Cánh Chung Kitô Giáo
Tác giả: Joseph Ratzinger
Ký hiệu tác giả: RA-J
Dịch giả: Phạm Hồng Loan
DDC: 236 - 236 - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006073
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 367
Tình trạng: Hiện có