Dẫn Nhập Đức Tin Kitô Giáo
Tác giả: ĐGH Bênêđictô XVI
Ký hiệu tác giả: BXVI-P
Dịch giả: Athanase Nguyễn Quốc Lâm, Phạm Hồng Lam
DDC: 234.23 - 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006074
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 522
Tình trạng: Hiện có