Dân Chủ Và Giáo Dục
Tác giả: John Dewey
Ký hiệu tác giả: DE-J
Dịch giả: Nguyễn Sỹ Nguyên
DDC: 370.1 - 370.1 - Lý thuyết tổng quát về giáo dục học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006108
Nhà Xuất bản: Tổng hợp TP. HCM
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 22
Số trang: 551
Tình trạng: Hiện có