Mục Đích Của Sáng Tạo
Tác giả: N. Berdyaev
Ký hiệu tác giả: BE-N
Dịch giả: Đỗ Minh Hợp
DDC: 121.68 - 121.68 - Giải thích học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006109
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 22
Số trang: 436
Tình trạng: Hiện có