Câu Chuyện Triết Học
Phụ đề: Cuộc Đời Và Tư Tưởng Của Các Triết Gia Vĩ Đại Phương Tây
Tác giả: Will Durant
Ký hiệu tác giả: DU-W
Dịch giả: Hoàng Đức Long
DDC: 109 - 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian, nhân vật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006115
Nhà Xuất bản: Thế giới
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 743
Tình trạng: Đang mượn