Tinh Thần Hiện Đại
Tác giả: John Herman Randall
Ký hiệu tác giả: RA-J
Dịch giả: Bùi Thanh Châu
DDC: 109 - 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian, nhân vật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006117
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 839
Tình trạng: Đang mượn