Lịch Sử Triết Học Phương Tây - Tập 3
Phụ đề: Triết Học Hiện Đại
Tác giả: Bertrand Russell
Ký hiệu tác giả: RU-B
Dịch giả: Hồ Hồng Đăng
DDC: 109 - 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian, nhân vật
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006122
Nhà Xuất bản: Thế giới
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 676
Tình trạng: Hiện có