Bài Giảng & Trò Chuyện Về Mỹ Học, Tâm Lý Và Niềm Tin Tôn Giáo
Tác giả: Ludwig Wittgenstein
Ký hiệu tác giả: WI-L
Dịch giả: Trần Đình Thắng
DDC: 102 - 102 - Hợp tuyển triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006125
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 22
Số trang: 185
Tình trạng: Hiện có