Bàn Về Nền Tảng Đạo Đức
Tác giả: Arthur Schopenhauer
Ký hiệu tác giả: SC-A
Dịch giả: Thiên Trang
DDC: 170 - 170 - Triết học đạo đức, Đạo đức học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006142
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 319
Tình trạng: Hiện có