Những Triết Gia Thiên Chúa Giáo Thế Kỷ Hai Mươi
Tác giả: Phan Quang Định
Ký hiệu tác giả: P-DI
DDC: 109 - 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian, nhân vật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003751
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 658
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006162
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 658
Tình trạng: Hiện có