Jean-Paul Sartre Anh Hùng Và Nạn Nhân Của "Ý Thức Khốn Khổ"
Tác giả: André Niel
Ký hiệu tác giả: NI-A
Dịch giả: Tôn Thất Hoàng
DDC: 142.785 - 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003352
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 238
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0003353
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 238
Tình trạng: Hiện có