Diễm Tình Ca
Tác giả: Lê Phú Hải, omi
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 223.05 - 223.05 - Diễm ca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006565
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 231
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006566
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 231
Tình trạng: Hiện có