Hội Nhập Văn Hóa Công Giáo Ở Việt Nam
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 306.659 7 - 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006611
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 434
Tình trạng: Hiện có