Bi Kịch Của Shakespeare
Phụ đề: The Cambridge Companion to Shakespearean Tragedy
Tác giả: Claire McEachern
Ký hiệu tác giả: EC-C
Dịch giả: Bùi Xuân Linh
DDC: 822 - 822 - Kịch Anh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006624
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 478
Tình trạng: Đang mượn