Thuyết Nhân Vị
Phụ đề: Le personnalisme
Tác giả: Emmanuel Mounier
Ký hiệu tác giả: MO-E
Dịch giả: Đào Quốc Minh
DDC: 141 - 141 - Học thuyết Duy tâm và những học thuyết liên quan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006635
Nhà Xuất bản: Lao Động
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Tình trạng: Hiện có