Dẫn Vào Tân Ước
Tác giả: Pheme Perkins
Ký hiệu tác giả: PE-P
Dịch giả: Lm. Simon Nguyễn Phú Cường & J.B. Phạm Đức Sử
DDC: 225.01 - 225.01 - Lý thuyết về Thánh Kinh Tân Ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006638
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 24
Số trang: 487
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006639
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 24
Số trang: 487
Tình trạng: Hiện có