Làm Việc Thiện Đúng Cách - Doing Good Better
Phụ đề: Làm thế nào để ngừng lãng phí sự tử tế và của cải của bạn
Tác giả: William MacAskill
Ký hiệu tác giả: AS-W
Dịch giả: Xuân Trường
DDC: 177 - 177 - Đạo đức về những tương quan xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006666
Nhà Xuất bản: Thế giới
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 359
Tình trạng: Hiện có