Văn Hóa - Lịch Sử Champa [II]: Vùng Panduranga Và Sự Kiến Tạo Bản Sắc
Tác giả: Trương Văn Món
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 306 - 306 - Văn hóa và thể chế xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006683
Nhà Xuất bản: ĐH Quốc Gia TP.HCM
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 24
Số trang: 737
Tình trạng: Hiện có