Văn Hóa - Lịch Sử Champa [IV]: Cộng Đồng Chăm Islam Ở Nam Bộ: Di Cư, Hồi Hương Và Sự Kiến Tạo Bản Sắc
Tác giả: Trương Văn Món
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 306 - 306 - Văn hóa và thể chế xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006685
Nhà Xuất bản: ĐH Quốc Gia TP.HCM
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 24
Số trang: 303
Tình trạng: Hiện có