Illustrated Dictionary & Concordance Of The Bible
Tác giả: Geoffrey Wigoder
Ký hiệu tác giả: WI-G
DDC: 220.03 - 220.03 - Từ điển Thánh Kinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006723
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 1986
Khổ sách: 28
Số trang: 1070
Tình trạng: Đang mượn