Thần Học Thân Xác - Tình Yêu Phàm Nhân Trong Kế Hoạch Thần Linh
Phụ đề: Sự cứu chuộc thân xác và tính bí tích của hôn nhân trong các huấn giáo ngày thứ tư (1979-1984)
Tác giả: Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: GI-P
Dịch giả: Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn
DDC: 233.5 - 233.5 - Con người theo hình ảnh Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006730
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 902
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006731
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 902
Tình trạng: Hiện có