Có Gì Mới Về Thiên Chúa
Tác giả: Maurice Fourmond
Ký hiệu tác giả: FO-M
Dịch giả: Lê Văn Thành
DDC: 248.2 - 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006737
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Tình trạng: Hiện có