100 Câu Chuyện Về Đạo Giáo
Tác giả: Trương Tùng Quân
Ký hiệu tác giả: TR-Q
Dịch giả: Thanh Minh
DDC: 181.11 - 181.11 - Triết học Trung Quốc và Triều Tiên
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006738
Nhà Xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 495
Tình trạng: Hiện có