Tư Duy Phản Biện Trong Thế Giới VUCA
Tác giả: Yoshioka Junji
Ký hiệu tác giả: YO-J
Dịch giả: Nguyễn Cường
DDC: 153.4 - 153.4 - Ý tưởng, tư duy, lập luận, phán đoán
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006739
Nhà Xuất bản: Lao Động
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Tình trạng: Hiện có