Tâm Sinh Lý Học Con Người
Tác giả: Jean Delay
Ký hiệu tác giả: DE-J
Dịch giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung
DDC: 152.1 - 152.1 - Nhận định với các giác quan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006740
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 179
Tình trạng: Hiện có