Ngẫu Nhiên Và Tất Yếu
Tác giả: Jacques Monod
Ký hiệu tác giả: MO-J
Dịch giả: Hà Dương Tuấn, Đặng Xuân Thảo
DDC: 123 - 123 - Thuyết định luận và thuyết vô định
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006741
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006742
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Tình trạng: Hiện có