Chủ Nghĩa Vô Thần
Phụ đề: Dẫn luận ngắn
Tác giả: Julian Baggini
Ký hiệu tác giả: BA-J
Dịch giả: Thùy Dương
DDC: 146.34 - 146.34 - Các chuyên đề trong Triết học duy vật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006743
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006744
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Tình trạng: Hiện có