Thực Hành Khắc Kỷ
Phụ đề: Vượt qua mọi thách thức thời hiện đại theo chỉ dẫn của triết gia
Tác giả: William B. Irvine
Ký hiệu tác giả: IR-W
Dịch giả: Thu Hằng
DDC: 188 - 188 - Triết học khắc kỷ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006745
Nhà Xuất bản: Dân Trí
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006746
Nhà Xuất bản: Dân Trí
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Tình trạng: Hiện có