Thần Học Karl Rahner
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
Dịch giả: Nguyễn Luật Khoa, OFM
DDC: 230.046 - 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006752
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 248
Tình trạng: Hiện có