Sự Tích Tám Vị Đại Bồ Tát
Tác giả: Mipham Rinpoche
Ký hiệu tác giả: MI-R
Dịch giả: Viết Minh, Thu Huyền, Nguyễn Trang, Minh Phượng
DDC: 294.363 - 294.363 - Các Đức Phật và Phật Buddha
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006753
Nhà Xuất bản: Dân Trí
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 23
Số trang: 419
Tình trạng: Hiện có