Hương Thiền
Tác giả: Mã Ngân Xuân
Ký hiệu tác giả: MA-X
Dịch giả: Anh Nhi, Kiến Văn
DDC: 294.392 7 - 294.392 7 - Thiền trong Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006754
Nhà Xuất bản: Văn hóa thông tin
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 279
Tình trạng: Hiện có