Ba Nữ Hành Giả Kiệt Xuất
Tác giả: Harold Balyoz
Ký hiệu tác giả: BA-H
Dịch giả: Nguyễn Kim Dân
DDC: 181.001 - 181.001 - Triết học và tôn giáo Đông Phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006756
Nhà Xuất bản: Thuận Hóa
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 22
Số trang: 527
Tình trạng: Hiện có