Thả Một Bè Lau - Truyện Kiều Dưới Góc Nhìn Thiền Quán
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
Ký hiệu tác giả: TH-H
DDC: 294.392 7 - 294.392 7 - Thiền trong Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006757
Nhà Xuất bản: Văn hoá Sài gòn
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 477
Tình trạng: Hiện có