Trung Quán Và Du-Già Hành Tông
Tác giả: Gadjin M. Nagao
Ký hiệu tác giả: NA-G
Dịch giả: Thích Nhuận Châu
DDC: 294.3 - 294.3 - Phật Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006758
Nhà Xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ, Tp. HCM
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 402
Tình trạng: Hiện có