Tinh Thần Phụng Vụ
Tác giả: ĐGH Bênêđictô XVI
Ký hiệu tác giả: BXVI-P
Dịch giả: Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P
DDC: 264.02 - 264.02 - Phụng Vụ Giáo Hội Công Giáo La Mã
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006760
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 268
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006761
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 268
Tình trạng: Hiện có