Nghệ Thuật Ứng Xử
Tác giả: Nguyễn Công Khanh
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 158 - 158 - Tâm lý học ứng dụng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000166
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 13
Số trang: 167
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0000222
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 13
Số trang: 167
Tình trạng: Hiện có