Phải Trái Đúng Sai
Phụ đề: Justice: What's the right thing to do?
Tác giả: Michael Sandel
Ký hiệu tác giả: SA-M
Dịch giả: Hồ Đắc Phương
DDC: 172 - 172 - Đạo đức chính trị
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000457
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 401
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006194
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 401
Tình trạng: Hiện có