Lời Của Nietzsche Cho Người Trẻ - Tập 2
Phụ đề: Tri thức - Nghệ thuật - Lối sống
Tác giả: Shiratori Haruhiko
Ký hiệu tác giả: HA-S
Dịch giả: Nguyễn Đỗ An Nhiên
DDC: 193.1 - 193.1 - Triết học Đức
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001028
Nhà Xuất bản: Thế Giới
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 265
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006181
Nhà Xuất bản: Thế Giới
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 265
Tình trạng: Hiện có