Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ
Tác giả: Will Durant
Ký hiệu tác giả: DU-W
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
DDC: 900 - 900 - Địa lý - Lịch sử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001627
Nhà Xuất bản: Văn hoá - Thông tin
Năm Xuất bản: 2004
Số trang: 554
Tình trạng: Hiện có