Đôi Điều Cấn Biết Về Nước Mỹ
Tác giả: Lê Quang Huy
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 305 - 305 - Các nhóm xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001800
Nhà Xuất bản: Thành Phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2000
Số trang: 143
Tình trạng: Hiện có