Tâm Lý Học Giải Trí
Tác giả: Đức Uy
Ký hiệu tác giả: DU-U
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003262
Nhà Xuất bản: Hà Nội
Năm Xuất bản: 1997
Số trang: 392
Tình trạng: Hiện có