Sách Các Phép - Nghi Thức Phục Vụ Dân Chúa
Tác giả: Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Bí Tích
Ký hiệu tác giả: B-PK
DDC: 264 - 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004052
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 245
Tình trạng: Hiện có