Ngưỡng Cửa Thánh Kinh
Tác giả: Tanila Hoàng Đắc Ánh O.P
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 220.61 - 220.61 - Kinh Thánh, nhập đề tổng quát Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004693
Nhà Xuất bản: Tu viện Mai Khôi
Năm Xuất bản: 2011
Số trang: 88
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005835
Nhà Xuất bản: Tu viện Mai Khôi
Năm Xuất bản: 2011
Số trang: 88
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005836
Nhà Xuất bản: Tu viện Mai Khôi
Năm Xuất bản: 2011
Số trang: 88
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005837
Nhà Xuất bản: Tu viện Mai Khôi
Năm Xuất bản: 2011
Số trang: 88
Tình trạng: Hiện có